MENU

Giới Thiệu

Xuất Xứ Mắm Bà Hai

Khi mới ra đời, sản phẩm nước mắm BÀ HAI được phân phối tại thị trường Bình Thuận và khách du lịch đến Phan Thiết

Giới Thiệu - Nước Mắm Bà Hai